UPDATE: pen is sterker dan 100.000 vakbondstoeters

Onderstaande samenvatting van het artikel dat op 19 november 2018 op deze website werd gepubliceerd heeft ertoe geleid dat vanuit de werknemers druk is uitgeoefend op de vakbonden om aan deze wantoestand een einde te maken. Dat is gelukt. Met ingang van 1 januari 2020 is het ABP pensioenreglement gewijzigd, lees hier de wijziging (Hoofdstuk 7 paragraaf 1.1: Uw pensioengevend inkomen) 

Samenvatting oorspronkelijke opinie

In het ABP pensioenreglement 2016 is in artikel 7.5, tweede lid, bepaald dat in het jaar van toekenning van het ouderdomspensioen, de opbouw plaatsvindt op basis van het pensioengevend inkomen van vorig jaar. Dat is meestal lager dan het pensioengevend inkomen van het jaar, waarin u met pensioen gaat.  Maar u betaalt wel de volledige premie voor de pensioenopbouw van dit jaar, met een hoger pensioengevend inkomen dus. Zo zijn de BBRA salarisschalen in 2018 met 3% verhoogd, u betaalt meer premie vanwege het hogere salaris, uw pensioenopbouw is dus hoger maar u ontvangt die hogere pensioenopbouw niet. Maar in het jaar van pensionering past ABP wel de hogere franchise van dat jaar toe.

Kortom, ABP hanteert bij de berekening van uw ouderdomspensioen het lagere pensioengevend inkomen van het vorige jaar maar de hogere franchise van het huidige jaar. Ik noem dat willekeur.

Ervan uitgaande dat deze werknemer gedurende 20 jaar ouderdomspensioen zal ontvangen, wordt deze overheidswerknemer door dit rekenkundig trucje van ABP €  2.480  op zijn pensioen gekort. En dat overkomt ieder jaar telkens ongeveer 20.000 deelnemers die met pensioen gaan. Kassa voor ABP!  Of gaan de onderhandelaars van de vakbonden een einde maken aan deze rooftocht?

Per 1 januari 2020 is dus een einde gekomen aan deze wantoestand. De pen bleek krachtiger dan honderdduizend vakbondstoeters.

Frans Nijhof