Overige documenten

ABTN Actuariële en bedrijfstechnische nota ABP 2020
ABP Perspectiefnota-toekomst-pensioenstelsel 2020
ABTN Actuariële en bedrijfstechnische nota ABP 2019
ABTN: Actuariële en bedrijfstechnische nota ABP 2018
ABP Herstelplan 2018
ABP Beloningsbeleid 2017
ABP Visie 2020 belofte aan deelnemers
ABP Herstelplan juni 2009
ABP Herstelplan 1 oktober 2003

 

ABP HANDLEIDING PREMIE EN GEGEVENS

2020: ABP Handleiding Premie en Gegevens 2020
2019: ABP Handleiding Premie en Gegevens 2019
2018: ABP Handleiding Premie en Gegevens 2018
2017: ABP Handleiding Premie en Gegevens 2017
2016: ABP Handleiding Premie en Gegevens 2016
2015: ABP Handleiding Premie en Gegevens 2015

 

ABP UITVOERINGSREGLEMENTEN

2020: ABP Uitvoeringsreglement 2020
2019: ABP Uitvoeringsreglement 2019
2016: ABP Uitvoeringsreglement 2016
2013: ABP Uitvoeringsreglement 2013

 

ABP STATUTEN

2019: Statuten-ABP- 2019
2016: Statuten-ABP-2016
2013: Statuten-ABP-2013
2009: Statuten-ABP-2009
2008: Statuten-ABP-2008
2007: Statuten-ABP-2007

 

ABP REGLEMENTEN

Reglement Raad van Toezicht
Reglement Verantwoordingsorgaan
Reglement Commissie van Beroep ABP 21 september 2017
Reglement Commissie van Beroep ABP 17 december 2009

 

CODE PENSIOENFONDSEN EN OVERIGE

Code-Pensioenfondsen-2018
Code-Pensioenfondsen-2018 Stct.
Code pensioenfondsen vanaf januari 2017
Wet pensioencommunicatie (vervangt AFM Leidraad)
KB Code Pensioenfondsen onderdeel Pensioenwet 2014
Code Pensioenfondsen 6 september 2013
AFM Leidraad communicatie pensioenuitvoerders (vervallen, zie Wet pensioencommunicatie)
ABP Gedragscode