Contact

Uw naam, e-mailadres en vraag zijn niet zichtbaar voor anderen. Ik doe mee met de voorgenomen rechtszaak van Stichting Kennisbank ABPpensioen tegen de Staat der Nederlanden en zo nodig de Stichting pensioenfonds ABP, omdat ik belang heb bij een waardevast pensioen. Als éénmalige bijdrage in de medefinanciering van de kosten heb ik vandaag € 50 overgemaakt via de betaalmodule op de website of overgemaakt naar rekening NL77 SNSB 0339 5483 39 ten name van Stichting Kennisbank ABPpensioen, met vermelding van ‘donatie rechtszaak’.