De puzzel van pensioenfonds ABP

Artikel 48 van de Pensioenwet is duidelijk. Stichting pensioenfonds ABP is wettelijk verplicht om correcte, duidelijke en evenwichtige informatie te verstrekken aan deelnemers en gepensioneerden. ABP, het grootste pensioenfonds van Nederland, slaagt daar op vele momenten niet in. Ook toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) stelt dit vast, nadat de DNB deze website heeft bezocht. Een uitleg of juridische betekenis van tientallen begrippen in het pensioenreglement ontbreekt. Die vindt u wel op deze gratis toegankelijke en beveiligde website. 

Het is in uw belang om ABP goed te controleren want ABP maakt regelmatig fouten. Dat komt omdat de medewerkers zelf het pensioenreglement ook niet meer goed begrijpen, zo blijkt uit mediaberichten.  Enkele voorbeelden: de overgang van eindloon naar middelloon in 2003, het stopzetten in 2006 van de FPU-rechten voor deelnemers geboren in of na 1950, het VPL-inhaalpensioen, het verhogen van de pensioengerechtigde leeftijd van 65 naar 67 jaar in 2014 en naar 68 jaar in 2018.

Belangrijk is om ieder jaar te controleren of u wel het UPO (Uniform Pensioen Overzicht) hebt ontvangen en of de daarin opgenomen informatie correct is. De UPO’s moet u goed bewaren, liefst op een externe harde schijf. 

Vragen, suggesties en opmerkingen zijn welkom. Gebruik daarvoor onze contactpagina.

Deel 1 van het menu (linksboven) bevat de volgende onderwerpen:

 • begripsbepalingen
 • bereken pensioenopbouw
 • bereken partnerpensioen
 • vpl-inhaalpensioen (inkoop extra ouderdomspensioen diensttijd tot 2006)
 • positie van pensioenfonds ABP
 • tabellen vanaf 2006
  • premie werkgevers en werknemers
  • percentage pensioenopbouw
  • indexatie pensioenen
  • behaalde rendementen op belegd vermogen
  • omvang vermogens
  • pensioenverplichtingen
  • dekkingsgraad

Deel 2 van het menu bevat de volgende onderwerpen:

 • kwartaaloverzichten
 • pensioenreglementen vanaf 1995 (eerste pensioenreglement, privatisering ABP)
 • pensioenovereenkomsten vanaf 1995
 • pensioenakkoorden vanaf 2003
 • ABP Handleiding premie en gegevens vanaf 2004
 • uitvoeringsreglementen
 • fpu-reglementen
 • hoofdstuk 5a pensioenreglement 31 december 2005 (van belang bij berekening VPL-inhaalpensioen)
 • ABP jaarverslagen en jaarrekeningen vanaf 1996
 • statuten
 • code pensioenfondsen
 • ABP gedragscode

Deel 3 van het menu (berichten) bevat enkele opiniërende artikelen

Deel 4 van het menu bevat het contactformulier

TIP

Bewaar alle post die u van ABP ontvangt en sla alle digitale stukken in uw ABP-dossier op in een aparte map, liefst op een externe harde schijf. Het kan later, soms tientallen jaren later, van pas komen wanneer u met pensioen gaat en vermoedt dat ABP het pensioenreglement niet goed heeft toegepast. ABP bewaart de stukken slechts 7 jaar. 

 

Disclaimer: We doen ons best om zo zorgvuldig mogelijk informatie te publiceren. U kunt er geen rechten aan ontlenen.