Deze website https://abppensioen.nl is een beveiligde Kennisbank over het ABP pensioen voor overheid en onderwijs.  Het is een particulier initiatief, zonder cookies of geheime verzameling van uw gegevens. De website van ABP is www.abp.nl. Daar zult u meestal vruchteloos zoeken naar  informatie, die u op deze website wel aantreft. Voor telefoonnummers en postadres van ABP klik hier: ABP telefoonnummers

ABP, het grootste pensioenfonds van Nederland, maakt veel fouten en slaagt er niet voldoende in om u duidelijke informatie te verstrekken. ABP is in 2016 en 2017 door de toezichthouders De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële markten (AFM) op de vingers getikt, omdat het pensioenfonds het pensioenreglement niet goed uitvoert. Dat valt ABP zelf maar deels aan te rekenen, de eindeloos vele wijzigingen die werkgevers en vakbonden jaarlijks willen aanbrengen in het pensioenreglement, is daar mede de oorzaak van. Een uitleg of juridische betekenis van tientallen begrippen in het ABP-pensioenreglement ontbreekt. Die vindt u wel op deze website. 

Het is in uw belang om ABP goed te controleren want ABP maakt regelmatig fouten. Dat komt omdat de medewerkers zelf het pensioenreglement ook niet meer goed begrijpen, zo blijkt uit mediaberichten.  

Belangrijk is om ieder jaar te controleren of u wel het UPO (Uniform Pensioen Overzicht) hebt ontvangen en of de daarin opgenomen informatie correct is. De UPO’s moet u goed bewaren, liefst op een externe harde schijf. 

Vragen, suggesties en opmerkingen zijn welkom. Gebruik daarvoor onze contactpagina.

Deel 1 van het menu (linksboven) bevat de volgende onderwerpen:

 • Home: De puzzel van pensioenfonds ABP
 • begripsbepalingen
 • bereken pensioenopbouw
 • VPL-inhaalpensioen (inkoop extra ouderdomspensioen diensttijd tot 2006)
 • positie van pensioenfonds ABP
 • tabellen vanaf 2006
  • premie werkgevers en werknemers
  • percentage pensioenopbouw
  • indexatie pensioenen
  • behaalde rendementen op belegd vermogen
  • omvang vermogens
  • pensioenverplichtingen
  • dekkingsgraad

Deel 2 van het menu bevat de volgende onderwerpen:

 • kwartaalberichten
 • pensioenreglementen vanaf 1995 (eerste pensioenreglement, privatisering ABP)
 • jaarverslagen + jaarrekeningen
 • FPU + Vut reglementen
 • pensioenovereenkomsten vanaf 1995
 • overige documenten

Deel 3 van het menu (berichten) bevat enkele opiniërende artikelen.

Deel 4 van het menu bevat het contactformulier

TIP

Bewaar alle post die u van ABP ontvangt en sla alle digitale stukken in uw ABP-dossier op in een aparte map, liefst op een externe harde schijf. Het kan later, soms tientallen jaren later, van pas komen wanneer u met pensioen gaat en vermoedt dat ABP het pensioenreglement niet goed heeft toegepast. ABP bewaart de stukken slechts 7 jaar. 

 

Disclaimer: We doen ons best om zo zorgvuldig mogelijk informatie te publiceren. U kunt er geen rechten aan ontlenen.