Rechtszaak tegen de Staat over pensioenwet Wtp

In de nieuwe Pensioenwet (Wet toekomst pensioenen, Wtp) tellen uw opgebouwde pensioenrechten en uw gespaarde pensioenkapitaal, dat uw eigendom is, niet meer mee. Uw zelf opgebouwde pensioenkapitaal, onderdeel van het vermogen van 459 miljard euro van ABP, wordt herverdeeld onder de 3 miljoen deelnemers, slapers en gepensioneerden. Dat heet invaren.  Hoeveel u terugkrijgt voor uw pensioenkapitaal dat het ABP in uw persoonlijke pensioenpotje zal storten, bepaalt het ABP of een ander pensioenfonds waar u bent aangesloten. Uw vastgestelde pensioenuitkering die u zou ontvangen vanaf uw pensionering, komt bij het invaren te vervallen. Die raakt u voorgoed kwijt.  Met de waarde van uw persoonlijk pensioenpotje koopt u bij pensionering een levenslange pensioenuitkering. 

Vele deskundigen hebben geoordeeld dat de Wtp onrechtmatig is, daarom gaat de stichting de nieuwe pensioenwet ter beoordeling voorleggen aan de rechter, desnoods de Europese rechter. De uitspraak van de rechter gaat ook gelden voor andere pensioenfondsen zoals Zorg en Welzijn.  Er moeten wel voldoende donaties binnenkomen om de rechtszaken tot en met de Europese rechter te voeren.  

De dagvaarding tegen de Staat der Nederlanden is via de procureur generaal bij de Hoge Raad op 26 juli 2023 betekend. De eerste rolzitting bij de rechtbank Den Haag staat gepland in augustus. Dan moet de Staat een antwoord op de dagvaarding hebben ingediend bij de rechtbank. Meestal verleent de rolrechter hiervoor uitstel om de Staat in de gelegenheid te stellen zich degelijk te kunnen verweren. De inhoud van de dagvaarding en de inhoud van andere stukken, zoals het verweer van de Staat (conclusie van Antwoord), mogen wij niet publiceren of aan derden bekend maken. Nadat de rechter vonnis heeft gewezen zullen we onze stukken, voor zover mogelijk, openbaar maken. Wij zullen u tijdig informeren over de hoorzitting, die is openbaar. Hopelijk kan die nog voor de zomer van 2024 plaatsvinden.

Steun financieel de rechtszaak

Voor de rechtszaak huurt de stichting pensioendeskundigen en deskundigen op gebied van arbeidsrecht en Europees recht in.  Dit zijn kostbare procedures.  Bent u het niet eens met die nieuwe pensioenwet? Steun dan onze rechtszaak door 10 tot 50 euro (of meer of minder) donatie te storten via onderstaande betaalmodule of door de donatie over te maken op bankrekening NL77 SNSB 0339 5483 39 ten name van Stichting Kennisbank ABPpensioen met vermelding ‘rechtszaak’. Dank alvast voor uw support!

Norton Safe Web © heeft deze website getest en veilig bevonden.

 

Totaal: € -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disclaimer: We doen ons best om zo zorgvuldig mogelijk informatie te publiceren. U kunt er geen rechten aan ontlenen.