Het nieuwe pensioenstelsel

Het huidige pensioenstelsel wordt voor alle pensioenfondsen, dus ook voor pensioenfonds ABP, ingrijpend gewijzigd. De minister heeft daarvoor een voorstel naar de Tweede Kamer gestuurd. Dat voorstel is verder uitgewerkt. Op 4 november 2020 heeft de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer over het beoogde nieuwe pensioenstelsel een rondetafelconferentie georganiseerd. Een aantal organisaties en deskundigen hebben daarvoor een ‘position paper’ ingediend, zo ook deze Kennisbank ABPpensioen. Het voorstel, de uitwerking en de position papers treft u hieronder aan. Na deze rondetafelconferentie heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid¬† de Wet toekomst pensioenen voor internetconsultatie opengesteld. Iedereen mag daarop reageren.

Nieuw-pensioenstelsel-5-juni-2019
Uitwerking-pensioenakkoord-12-juni-2020
Position paper Stichting kennisbank ABPpensioen
Position paper AFM
Position paper prof.mr.dr. H. van Meerten Universiteit Utrecht
Position paper prof B. Werker universiteit Tilburg
Position paper KBO-Brabant
Position paper Ebcc
Position paper De Nederlandsche Bank
Position paper Centraal Planbureau CPB
Position paper Dick Boeijen ALM adviseur
Position paper ANBO
Position paper J. Mensonides
Position paper Pensioenfederatie
Position paper Aon
Position paper prof. E. Lutjens
Position paper KPS
Bijlage bij position paper KPS
Position paper J. Tamerus
Position paper VCP