Pensioenovereenkomsten ABP

1 janauri 2024: Pensioenovereenkomst ABP burgers en militairen per 1 januari 2024
1 januari 2023: Pensioenovereenkomst ABP burgers en militairen per 1 januari 2023
1 juli 2022: Pensioenovereenkomst ABP burgers en militairen per 1 juli 2022
21 juli 2021: Pensioenovereenkomst ABP burgers en militairen per 1 januari 2021
12 juni 2020: Uitwerking-pensioenakkoord 12 juni 2020
1 januari 2020: Pensioenovereenkomst ABP burgers + militairen 1 januari 2020 originele ondertekende versie
1 januari 2020: Pensioenovereenkomst ABP burgers en militairen per 1 januari 2020
5 juni 2019: Nieuw pensioenstelsel 5 juni 2019
28 december 2017: Pensioenovereenkomst ABP 2018
17 juli 2017: Pensioenovereenkomst ABP 17 juli 2017
9 maart 2017: Pensioenovereenkomst ABP 2017
28 december 2015: Pensioenovereenkomst ABP 2016
10 september 2015: Uitvoeringsovereenkomst VPL-pensioen ((Financiering regeling voorwaardelijke inkoop)
29 december 2014: Pensioenovereenkomst ABP 2015
30 december 2013: Wijziging pensioenovereenkomst ABP 30 december 2013
21 mei 2013: Pensioenovereenkomst ABP 2013
08 november 2010: Pensioenovereenkomst ABP 2010 (niet gepubliceerd in Staatscourant)
Toelichting Pensioenkamer Pensioenovereenkomst 2010: Toelichting bij Pensioenovereenkomst 2010
12 september 2007: Wijziging pensioenovereenkomst ABP 1 oktober 2007
28 december 2005: Wijziging pensioenovereenkomst ABP 28 december 2005
15 oktober 2004: Wijziging pensioenovereenkomst ABP 15 oktober 2004
01 februari 2003: Overeenkomst Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid
15 december 1998: Overeenkomst Defensie en ABP militaire pensioenen 15 december 1998
1997-1998: Tweede Kamer:Rapport Privatisering ABP 1998
28 december 1995: Pensioenovereenkomst ABP 28 december 1995 (Wet Privatisering ABP)
15 maart 1995: Pensioenovereenkomst ABP 15 maart 1995
1994-1995: Wet privatisering ABP Memorie van Toelichting
1994-1995: ABP Invoering partnerpensioen Memorie van Toelichting
1994-1995: Algemeen Burgerlijk Pensioenwet

 

PENSIOENAKKOORDEN ABP

Hoofdlijnenakoord pensioenregeling Wtp: ABP FNV Vastlegging-hoofdlijnenresultaat-ABP-15-december
Pensioenakkoord 2017: Onderhandelaarsakkoord-Pensioenkamer-juli-2017
Pensioenakkoord 13 november 2014: Pensioenakkoord 13 november 2014
Toelichting bij Pensioenakkoord 2014: Technische toelichting ABP Pensioenakkoord
Pensioenakkoord 2014: Pensioenakkoord VPL 2014 ABP
VUT-overeenkomst geldig per 31-12-2005: VUT overeenkomst 2005
Hoofdlijnen pensioenakkoord VPL-pensioen 2005:Hoofdlijnenakkoord VPL
Addendum Hoofdlijnen pensioenakkoord VPL-pensioen 2005: Addendum VPL akkoord
Uitvoeringsbesluit pensioenaspecten Sociaal Akkoord 2004: Uitvoeringsbesluit pensioenaspecten Sociaal Akkoord 2004
Analyse ABP Hoofdlijnenakkoord 2005: Hoofdlijnenakkoord analyse ABP aug2005
Pensioenakkoord 2003: Pensioenakkoord-2003

We vragen van u op vrijwillige basis een donatie te doen, om deze gratis kennisbank online mogelijk te houden. Iedere gift is welkom. Hartelijke dank alvast!  Norton Safe Web heeft deze website getest en veilig bevonden.

Totaal: € -