Berekenen pensioenopbouw

Hoe bereken ik mijn pensioenopbouw?

De formule lijkt  ingewikkeld maar is dat niet. De sector Politie heeft een aantal eigen regelingen die van belang zijn.

Stel, je bent werkzaam als rijksambtenaar en je bent in 2017 ingedeeld in BBRA schaal 9, trede 4. Raadpleeg je salarisstrook, noteer het bruto maandsalaris. Vermenigvuldig dit met 12 maanden voor een heel kalenderjaar dat je gewerkt hebt. Noteer de uitkomst, dit is je voorlopig jaarsalaris. Vermenigvuldig dit voorlopig  jaarsalaris met 8% vakantiegeld, noteer de uitkomst. Vermenigvuldig het voorlopig jaarsalaris met 8,3 % eindejaarsuitkering, noteer de uitkomst. Tel bij elkaar op: voorlopig jaarsalaris + vakantiegeld + eindejaarsuitkering, de uitkomst is je jaarsalaris, in pensioentermen heet dit je pensioengevend inkomen.

Voorbeeld: bruto maandsalaris is €   2.926,11

12 maanden x € 2.926,11 =€ 35.113,32(voorlopig jaarsalaris)
Bij: 8% x € 35.113,32 =€⠀2.809,07(vakantiegeld)
Bij: 8,3% x € 35.113,32 =€⠀2.914,41(eindejaarsuitkering)
Totaal pensioengevend inkomen€ 40.836,80(jaarinkomen)

Dit bedrag moet je verminderen met de franchise. De franchise is het jaarlijkse bedrag waarover je geen pensioen opbouwt. De uitkomst daarvan heet in pensioentermen: premiegrondslag. De premiegrondslag is dus het pensioengevend inkomen vermindert met de franchise. Over de premiegrondslag bouw je jaarlijks pensioen op.

Ga naar de rubriek tabellen op deze website, neem over voor het jaar 2017 de franchise premiegrondslag OP/NP/Anw: €  13.150. Noteer in de rubriek tabellen ook het opbouwpercentage OP/NP voor het jaar 2017: 1,875%

We hebben nu drie gegevens:

pensioengevend inkomen€ 40.836,80
franchise€ 13.150,00
opbouwpercentage1,875%

 

De formule om de jaarlijkse pensioenopbouw te berekenen is: Pensioengevend inkomen minus franchise, vermenigvuldigt met het opbouwpercentage.

In het voorbeeld: €   40.836,80 –  €  13.150,00 =  €   27.686,80  x  1,875%  =  €  519,13

In het jaar 2017 heb je dus  € 519,13 pensioen opgebouwd. Dit bedrag krijg je levenslang jaarlijks uitgekeerd vanaf je pensioengerechtigde leeftijd.

Hoeveel pensioenpremie heb je betaald voor deze pensioenopbouw van €  519,13? De werkgever betaalt aan ABP de totaal verschuldigde premie en verhaalt daarvan een deel op de werknemer door maandelijkse inhouding op het salaris. In dit voorbeeld uit 2017 was de werkgeversheffing: 21,10% van de premiegrondslag €   27.686,80

De werkgever betaalde dus voor jou in 2017 aan ABP: €   27.686,80 x 21,10% = €  5.841,92

Daarvan houdt de werkgever 6,33 % in op de werknemer:  €   27.686,80 x 6,33%  = €  1.752,57

Samenvatting

In dit voorbeeld was je pensioenopbouw in 2017€ ⠀519,13
Daarvoor is aan premie aan het pensioenfonds ABP betaald€ 5.841,92
Waarvan je zelf aan premie hebt betaald€ 1.752,57

Let op:

Deze berekeningen gaan uit van een volledig dienstverband van 36 uur per week gedurende een heel jaar. Werk je in deeltijd, dan moet je als volgt jouw pensioenopbouw berekenen:

(pensioengevend salaris – franchise) x opbouwpercentage x deeltijdfactor.
Werk je niet het hele jaar maar bijvoorbeeld 7 maanden, dan moet je als volgt jouw pensioenopbouw berekenen:
(pensioengevend salaris – franchise) x opbouwpercentage x 7/12 x deeltijdfactor.

We vragen van u op vrijwillige basis een donatie te doen, om deze gratis kennisbank online mogelijk te houden. Iedere gift is welkom. Hartelijke dank alvast!  Norton Safe Web heeft deze website getest en veilig bevonden.

Totaal: € -