FPU + Vut reglementen

FPU- en VUT-REGLEMENTEN

Toelichting
De VUT is per 1 april 1997 vervangen door de FPU-regeling. De VUT-overeenkomst bleef van kracht. Per 1 januari 2006 is de FPU-regeling opgeheven en vervangen door VPL. De VUT-overeenkomst bleef van kracht. Vanaf 1 januari 2006 worden de VPL-premies gestort in het VUT-fonds. In 2015 is de laatste FPU-uitkering toegekend. Het VUT-fonds is in 2016 geliquideerd. Om die reden zijn hieronder zowel de FPU als de VUT-regelingen gepubliceerd.

2018:  Rijksbegroting 2018 Vut fonds
2017:  Rijksjaarverslag 2017 vut fonds
2016:  Rijksjaarverslag 2016 vut fonds
2014:  Rijksbegroting 2014 Vut fonds

 

JAARVERSLAGEN VUT-FONDS  (VPL-premies worden gestort in Vut-fonds van 1-1-2006 tot 1-1-2016)

2017:  CBS statline alle VUT-fondsen 1997-2015
2017:  Tabel baten en lasten Vut-fonds ABP
2015-2016: Jaarverslag 2015-2016 Vut-fonds ABP incl liquidatieverslag
2014:  Jaarverslag 2014 Vut-fonds
2013:  Jaarverslag 2013 Vut fonds 
2012:  Jaarverslag 2012 Vut-fonds
2011:  Jaarverslag 2011 Vut-fonds
2010:  Jaarverslag 2010 Vut-fonds
2009:  Jaarverslag 2009 Vut-fonds
2008:  Jaarverslag 2008 Vut-fonds
2007:  Jaarverslag 2007 Vut Fonds
2006:  Jaarverslag 2006 Vut-fonds

 

FPU / VPL

2014: Uitvoeringsovereenkomst VPL-pensioen (Financiering regeling voorwaardelijke inkoop)
2014: FPU-reglement 2014
2009: FPU-reglement 2009
2006: FPU-reglement 2006
2004: Wijziging pensioenreglement ABP en FPU-reglement 2004
2005: Flexibel pensioen Hoofdstuk 5a 31-12-2005
2005: FPU-reglement 2005 (geldig per 31-12-2005)

 

VUT

2013Allonge van Centrale VUT-overeenkomst 2006
2013: Wijziging Centrale VUT-overeenkomst van 2006
2012: Wijziging Regeling ingevolge Wet Kaderregeling VUT
2006Centrale VUT-overeenkomst 2006
1997: Regeling ingevolge Wet Kaderregeling VUT
1996: Regeling financiering VUT-lasten
1995: Centrale VUT-overeenkomst 1995
1995: Wet kaderregeling VUT overheidspersoneel

We vragen van u op vrijwillige basis een donatie te doen, om deze gratis kennisbank online mogelijk te houden. Iedere gift is welkom. Hartelijke dank alvast!  Norton Safe Web©  heeft deze website getest en veilig bevonden. 

Totaal: € -