FPU + Vut reglementen

FPU- en VUT-REGLEMENTEN

Toelichting
De VUT is per 1 april 1997 vervangen door de FPU-regeling. De VUT-overeenkomst bleef van kracht. Per 1 januari 2006 is de FPU-regeling opgeheven en vervangen door VPL. De VUT-overeenkomst bleef van kracht. Vanaf 1 januari 2006 worden de VPL-premies gestort in het VUT-fonds. In 2015 is de laatste FPU-uitkering toegekend. Het VUT-fonds is in 2016 geliquideerd. Om die reden zijn hieronder zowel de FPU als de VUT-regelingen gepubliceerd.

2018: Rijksbegroting 2018 Vut fonds
2017: Rijksjaarverslag 2017 vut fonds
2016: Rijksjaarverslag 2016 vut fonds
2014: Rijksbegroting 2014 Vut fonds

 

JAARVERSLAGEN VUT-FONDS (VPL-premies worden gestort in Vut-fonds van 1-1-2006 tot 1-1-2016)

2021: Tabel baten en lasten FPU en VPL – ABP
2017: CBS statline alle VUT-fondsen 1997-2015
2015-2016: Jaarverslag 2015-2016 Vut-fonds ABP incl liquidatieverslag
2014: Jaarverslag 2014 Vut-fonds
2013: Jaarverslag 2013 Vut fonds
2012: Jaarverslag 2012 Vut-fonds
2011: Jaarverslag 2011 Vut-fonds
2010: Jaarverslag 2010 Vut-fonds
2009: Jaarverslag 2009 Vut-fonds
2008: Jaarverslag 2008 Vut-fonds
2007: Jaarverslag 2007 Vut Fonds
2006: Jaarverslag 2006 Vut-fonds

 

FPU / VPL

2021: Tabel baten en lasten FPU en VPL – ABP
2014: Uitvoeringsovereenkomst VPL-pensioen (Financiering regeling voorwaardelijke inkoop)
2014: FPU-reglement 2014
2009: FPU-reglement 2009
2006: FPU-reglement 2006
2004: Wijziging pensioenreglement ABP en FPU-reglement 2004
2005: Flexibel pensioen Hoofdstuk 5a 31-12-2005
2005: FPU-reglement 2005 (geldig per 31-12-2005)

 

VUT

2013: Allonge van Centrale VUT-overeenkomst 2006
2013: Wijziging Centrale VUT-overeenkomst van 2006
2012: Wijziging Regeling ingevolge Wet Kaderregeling VUT
2006: Centrale VUT-overeenkomst 2006
1997: Regeling ingevolge Wet Kaderregeling VUT
1996: Regeling financiering VUT-lasten
1995: Aanvulling Centrale Vut-overeenkomst 20 december 1995
1995: Centrale VUT-overeenkomst 1995
1995: Wet kaderregeling VUT overheidspersoneel

We vragen van u op vrijwillige basis een donatie te doen, om deze gratis kennisbank online mogelijk te houden. Iedere gift is welkom. Hartelijke dank alvast!  Norton Safe Web heeft deze website getest en veilig bevonden.

Totaal: € -