Politieambtenaren, let op uw saeck!

De 63.000 politieambtenaren moeten goed hun pensioenrechten bij pensioenfonds ABP controleren, voordat zij akkoord gaan met de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. Op uw jaarlijkse UPO staat wel vermeld hoeveel pensioen u hebt opgebouwd maar hoe die opbouw tot stand is gekomen, blijft gissen. Er staat een bedrag vermeld als ouderdomspensioen en daar moet u het mee doen. Maar er is meer. U hebt nog meer opgebouwd maar dat wordt niet vermeld op uw UPO. Indien u vóór 2006 bij ABP was aangesloten dan hebt u ook verplicht FPU (Flexibel Pensioen en Uittreden) opgebouwd. FPU bestond uit drie uitkeringen: een basisuitkering van € 15.200, een opbouwuitkering en een aanvullende Vut-uitkering die het geheel aanvult tot 70% van het jaarsalaris.

Die uitkeringen zijn met ingang van 1 januari 2006 vervallen vanwege de inwerkingtreding van de Wet VPL, behoudens de opbouwuitkering van het flexibel pensioen want die is immers uw eigendom. De opbouwuitkering van het flexibel pensioen werd op dezelfde wijze opgebouwd als het ouderdomspensioen. Verdere opbouw van deze opbouwuitkering werd per 1 januari 2006 gestaakt, vanwege de Wet VPL, maar wat is er met uw ingelegde geld, uw eigendom, gebeurd?

Dat heeft ABP per 1 januari 2007 zonder uw toestemming afgekocht en met waardeoverdracht toegevoegd aan het vermogen van ABP. ABP stelt dat deze voormalige uitkeringen pas worden toegevoegd aan uw ABP Keuzepensioen indien u met pensioen gaat. Dit is strijdig met het de Pensioenwet. Op het moment dat de opgebouwde uitkeringen de oorspronkelijke bestemming verliezen (FPU en Afup beogen een hogere uitkering voorafgaande aan de leeftijd van 65 jaar, zodat u eerder met pensioen kunt) moet ABP de actuariële waarde ervan(van een kortlopende FPU/Afup-uitkering tot een levenslang ouderdomspensioen) toevoegen aan uw ABP KeuzePensioen. Maar dat gebeurt niet.

Stel, u heeft € 5500 flexibel pensioen opgebouwd per 31 december 2005. Dan zou ABP uw ABP Keuzepensioen per 1 januari 2007 verhoogd moeten hebben met (€ 5500 x 0,226) = € 1243 plus een verhoging van het opgebouwde nabestaandenpensioen. Dat is niet zichtbaar op uw UPO, ABP heeft u daarover destijds ook niet ingelicht en u moet er maar op vertrouwen dat ABP het heeft verwerkt in uw ouderdomspensioen. Maar is dat wel zo?

Er is meer aan de hand. De sector politie heeft per 1 januari 2006 tevens de Aanvullende Flexibele Uittredingsregeling Politie (Afup) beëindigd in verband met de inwerkingtreding van de Wet VPL. Het vervallen van de Afup-regeling wordt onder meer gecompenseerd door de InkoopMax-regeling (VPL-inhaalpensioen). Dat neemt niet weg dat de tot 1 januari 2006 zowel Afup-Specifiek als Afup-Algemeen opgebouwde rechten eigendom zijn van de individuele politieambtenaar. Ook die zouden door ABP per 1 januari 2007 toegevoegd moeten worden aan het ABP KeuzePensioen maar is dat wel gebeurd?

Voor Afup Algemeen, zowel eindloon (tot 2004) als middelloon bedraagt de omrekenfactor 0,312. Voor Afup Specifiek, zowel eindloon (tot 2004) als middelloon bedraagt de omrekenfactor 0,398. Kortom, het bedrag dat u hebt opgebouwd voor Afup Specifiek en Afup Algemeen is met de factor 0,312 respectievelijk 0,398 afgekocht en toegevoegd aan uw pensioen. Dat vindt u allemaal niet terug op uw UPO, het betreft belangrijke informatie.

Verder heeft de sector Politie het PartnerPluspensioen (hierna: PPP) per 1 januari 2016 beëindigd. Omdat de opbouw van het partnerpensioen per 2016 werd verhoogd naar 70% van het ouderdomspensioen, werd het PPP beëindigd. De opbouw blijft eigendom van de individuele politieambtenaar. Hoe zijn deze rechten verwerkt in het ABP Keuzepensioen? Het opgebouwde ouderdomspensioen tot 1 januari 2016 wordt met de factor 0,2 vermenigvuldigd, de uitkomst daarvan moet ABP toevoegen aan het ABP Keuzepensioen. Maar is dat wel gebeurd?

Wanneer u ABP verzoekt om een berekening dan krijgt u als antwoord dat u erop moet vertrouwen dat ABP zijn werk goed doet en onder controle staat van de Nederlandsche Bank en Autoriteit Consument en Markt. Een verantwoording over het beheer van uw geld wordt niet zomaar door ABP gegeven.

De berichten en klachten die Stichting Kennisbank ABPpensioen ontvangt wijzen op de vele fouten die ABP maakt. Daarom is het belangrijk dat u voor de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel een berekening opvraagt bij ABP, met de volgende berekeningen van de opbouw van:

  • Ouderdomspensioen
  • Flexibel pensioen
  • Afup Algemeen
  • Afup Specifiek
  • PartnerPlusPensioen

Wanneer ABP de pensioenen eenmaal heeft overgezet (‘invaren’) naar het nieuwe pensioenstelsel, kunt u dat vrijwel zeker achteraf niet meer corrigeren.

Frans Nijhof