Kabinet erkent alleen vakbonden, geen organisatie van werknemers

Het kabinet Rutte IV heeft in de Wet toekomst pensioenen (Wtp) het begrip ‘werknemers’ in het Europees Sociaal Handvest op eigen gezag  gewijzigd in ‘vakbonden’. Daardoor werd 86% van de werknemers die geen lid zijn van een vakbond, uitgesloten van inspraak over het nieuwe pensioenstelsel. Kabinet Rutte IV beperkt in Wtp werknemers tot vakbondsleden  

Verder lezen

Rechtstaat door pensioenwet Wtp geschonden

‘Wat niet weet, wat niet deert.’ Lid zijn van de Eerste Kamer is een parttime job. Eerste Kamerleden vergaderen maar één dag in de week, maar ze zijn zeven dagen per week Kamerlid en worden daar als zodanig ook door het bedrijfsleven en samenleving op aangesproken.  De belangenverstrengeling van enkele senatoren in de Eerste Kamer, die…

Verder lezen

Pensioenfonds ABP gokt met andermans geld

Pensioenfonds ABP moet gewoon doen waarvoor het is opgericht, namelijk uitvoeren wat werkgevers en werknemers hebben besloten. En niet op eigen houtje gaan gokken met andermans geld of politieke doelen nastreven. Wat mij vooral stoort is dat pensioenfonds ABP beweert dat het merendeel van de deelnemers en werkgevers erop aandringen, dat ABP de aandelen in…

Verder lezen

De woekerkosten van ABP

Iedere deelnemer en gepensioneerde betaalt jaarlijks 66 euro aan pensioenfonds ABP om zijn pensioenen administratief (premieafdracht, kosten beleggingen, opstellen UPO, maandelijkse pensioenuitkeringen) geregeld te hebben. ABP besteedt dat administratieve werk weer uit aan pensioenuitvoerder APG (in vaktermen: oursourcing) dat vrijwel volledig eigendom is van ABP. Broekzak, vestzak, achterzak, binnenzak: graaien! Omdat het om outsourcing gaat,…

Verder lezen

Politieambtenaren, let op uw saeck!

De 63.000 politieambtenaren moeten goed hun pensioenrechten bij pensioenfonds ABP controleren, voordat zij akkoord gaan met de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. Op uw jaarlijkse UPO staat wel vermeld hoeveel pensioen u hebt opgebouwd maar hoe die opbouw tot stand is gekomen, blijft gissen. Er staat een bedrag vermeld als ouderdomspensioen en daar moet u…

Verder lezen

Eerst schoon schip, dan nieuw ABP pensioenstelsel

Het invaren in het nieuwe pensioenstelsel (overzetten van het huidige pensioen naar het nieuwe pensioenstelsel) van pensioenfonds ABP kan niet eerder plaatsvinden, nadat ABP schoon schip heeft gemaakt met de vele fouten die telkens jaarlijks in de pensioenreglementen staan. De tekst in het pensioenreglement is wel juridisch bindend maar geeft de deelnemers geen juridische zekerheid….

Verder lezen

Overzetten pensioenrechten naar nieuw pensioencontract

Auteurs: Prof. dr. H. van Meerten, hoogleraar pensioenrecht en advocaat Mr. A.L. Faber LL.M., advocaat Wiggers Faber AdvocatenBelastingkundigen   Het pensioenakkoord lijkt een feit. Nu het (verplicht) invaren nog Het pensioenakkoord lijkt inmiddels een feit. Afgelopen week werd wederom een ‘historisch’ akkoord gesloten. Dit akkoord bevat nog steeds veel losse eindjes. Een daarvan betreft het…

Verder lezen

ABP bestuur negatief beoordeeld, maar dat mag u niet weten!

  Jaarlijks publiceert het bestuur van pensioenfonds ABP het jaarverslag met daarin opgenomen de jaarrekening, zeg maar het huishoudboekje. In het jaarverslag legt het bestuur verantwoording af over hun handelen, het beleid, de uitvoering daarvan en de financiële huishouding. Sinds enkele jaren zijn pensioenfondsen wettelijk verplicht een Verantwoordingsorgaan (Vo) in te stellen, zeg maar een…

Verder lezen