De woekerkosten van ABP

Iedere deelnemer en gepensioneerde betaalt jaarlijks 66 euro aan pensioenfonds ABP om zijn pensioenen administratief (premieafdracht, kosten beleggingen, opstellen UPO, maandelijkse pensioenuitkeringen) geregeld te hebben. ABP besteedt dat administratieve werk weer uit aan pensioenuitvoerder APG (in vaktermen: oursourcing) dat vrijwel volledig eigendom is van ABP. Broekzak, vestzak, achterzak, binnenzak: graaien! Omdat het om outsourcing gaat,…

Verder lezen

Politieambtenaren, let op uw saeck!

De 63.000 politieambtenaren moeten goed hun pensioenrechten bij pensioenfonds ABP controleren, voordat zij akkoord gaan met de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. Op uw jaarlijkse UPO staat wel vermeld hoeveel pensioen u hebt opgebouwd maar hoe die opbouw tot stand is gekomen, blijft gissen. Er staat een bedrag vermeld als ouderdomspensioen en daar moet u…

Verder lezen

Eerst schoon schip, dan nieuw ABP pensioenstelsel

Het invaren in het nieuwe pensioenstelsel (overzetten van het huidige pensioen naar het nieuwe pensioenstelsel) van pensioenfonds ABP kan niet eerder plaatsvinden, nadat ABP schoon schip heeft gemaakt met de vele fouten die telkens jaarlijks in de pensioenreglementen staan. De tekst in het pensioenreglement is wel juridisch bindend maar geeft de deelnemers geen juridische zekerheid….

Verder lezen

Overzetten pensioenrechten naar nieuw pensioencontract

Auteurs: Prof. dr. H. van Meerten, hoogleraar pensioenrecht en advocaat Mr. A.L. Faber LL.M., advocaat Wiggers Faber AdvocatenBelastingkundigen   Het pensioenakkoord lijkt een feit. Nu het (verplicht) invaren nog Het pensioenakkoord lijkt inmiddels een feit. Afgelopen week werd wederom een ‘historisch’ akkoord gesloten. Dit akkoord bevat nog steeds veel losse eindjes. Een daarvan betreft het…

Verder lezen

ABP bestuur negatief beoordeeld, maar dat mag u niet weten!

  Jaarlijks publiceert het bestuur van pensioenfonds ABP het jaarverslag met daarin opgenomen de jaarrekening, zeg maar het huishoudboekje. In het jaarverslag legt het bestuur verantwoording af over hun handelen, het beleid, de uitvoering daarvan en de financiële huishouding. Sinds enkele jaren zijn pensioenfondsen wettelijk verplicht een Verantwoordingsorgaan (Vo) in te stellen, zeg maar een…

Verder lezen

ABP verloor € 53 miljard, 7 jaar premies door putje

In de eerste week van mei publiceert pensioenfonds ABP het jaarverslag en de jaarrekening 2019. Net als voorgaande jaren zal ABP waarschuwen dat de kans groot is dat de pensioenen verlaagd moeten worden, omdat de rekenrente zo laag is. En daar kan ABP uiteraard niets aan doen, de rekenrente wordt door De Nederlandsche Bank vastgesteld….

Verder lezen

Uitvoering pensioenakkoord, van oud naar nieuw

Door prof. dr. mr. H.M. (Herman) Kappelle In diverse gremia praten sociale partners, kabinet en pensioenuitvoerders over de uitwerking van het pensioenakkoord. Dat moet resulteren in een geheel nieuw pensioencontract. Om van oud naar nieuw te gaan, hebben we een brug nodig om de overgang voor bestaande gevallen te faciliteren. Als die er niet is…

Verder lezen

Pensioenakkoord kost miljarden

Door prof. dr. mr. H.M. (Herman) Kappelle. Het pensioenakkoord schaft de doorsneesystematiek af. Iedere deelnemer krijgt straks een leeftijdsonafhankelijke premie en de pensioenopbouw die daarbij past. Doorsneesystematiek houdt in dat elke werkgever aan een bedrijfstakpensioenfonds hetzelfde percentage van zijn loonsom betaalt voor de pensioenopbouw van al zijn werknemers. Dit heet de doorsneepremie. Zijn werknemers bouwen…

Verder lezen

De geheime Pensioenkamer

  In het land der blinden is eenoog koning. Dat blijkt uit het gemak waarmee pensioenfonds ABP de Pensioenkamer om de tuin weet te leiden. De Pensioenkamer blijkt net zo geheim te zijn als de geheime ABP Commissie van Beroep, die anoniem uw klacht als deelnemer vrijwel standaard afwijst waarmee ABP zich een prima positie…

Verder lezen