De woekerkosten van ABP

Iedere deelnemer en gepensioneerde betaalt jaarlijks 66 euro aan pensioenfonds ABP om zijn pensioenen administratief (premieafdracht, kosten beleggingen, opstellen UPO, maandelijkse pensioenuitkeringen) geregeld te hebben. ABP besteedt dat administratieve werk weer uit aan pensioenuitvoerder APG (in vaktermen: oursourcing) dat vrijwel volledig eigendom is van ABP.

Broekzak, vestzak, achterzak, binnenzak: graaien!

Omdat het om outsourcing gaat, is de Wet Normalisering Topinkomens (WNT) niet van toepassing op de salarissen van bestuurders. De wet is bedoeld om graaien en zelfverrijking door (semi)publieke bestuurders tegen te gaan en kent een maximum toelaatbaar jaarinkomen van ca. 200.000 euro. Omdat sprake is van outsourcing hoeven de vijf bestuurders van APG zich niet te houden aan de WNT en kunnen zijn probleemloos jaarlijks graaien, zoals blijkt uit de tabel hieronder uit het jaarverslag 2020. De inkomens zijn exclusief een jaarlijkse vitaliteitsvergoeding van bijna 100.000 euro:

Zo kon bestuurder Ronald Wuijster in 2020 maar liefst bijna 749.000 euro bijschrijven, inbegrepen 84.693 euro voor, jawel, ‘compensatie verlaging pensioenopbouw.’ Leg dat maar uit aan de drie miljoen deelnemers die al 10 jaar geen indexatie van hun pensioenen hebben gehad waardoor de waarde van hun pensioen met 20% is gedaald. 

Ook directeur Verjans van het bestuursbureau ABP toucheerde in 2020 bijna 266.000 euro, ruim boven de WNT-norm. Onze toezichthouders, De Nederlandsche Bank (DNB), bedreven in het omlaag redeneren van de verplichte rekenrente, Autoriteit Financiële Markten en Autoriteit Consument en Markt willen het allemaal even niet weten.

U betaalt dus 66 euro per jaar om uw pensioen in de toekomst te laten uitkeren. De verzekeraars doen het voor 12 euro per jaar. Het is mijn ideale model voor een nieuw pensioenstelsel, het lijfrentemodel waar ik zeer goede ervaringen mee heb (het in 2016 afgeschafte spaarloon).

Je laat maandelijks 5% van het loon overboeken naar een pensioenrekening bij een pensioenverzekeraar. De werkgever legt er 15% bij. De verzekeraar belegt dat kapitaal in aandelen en obligaties. Het jaarlijkse dividend wordt in aandelen bijgeschreven, de beleggingskosten afgeschreven. Na 40 jaar sparen is er een formidabel vermogen opgebouwd. Dat laat u levenslang of in 30 jaar maandelijks als pensioen uitkeren. De kosten daarvoor bedragen 1 euro per maand!

En dat brengt mij tot de slotvraag: Waarom zijn we eigenlijk bij ABP aangesloten? Kunnen we niet beter zelf collectief onze boontjes doppen, zonder de kostbare bemoeienissen van bestuurders, raden van bestuur, allerlei kostbare commissies en vakbonden?

Frans Nijhof