Kabinet erkent alleen vakbonden, geen organisatie van werknemers

Het kabinet Rutte IV heeft in de Wet toekomst pensioenen (Wtp) het begrip ‘werknemers’ in het Europees Sociaal Handvest op eigen gezagĀ  gewijzigd in ‘vakbonden’. Daardoor werd 86% van de werknemers die geen lid zijn van een vakbond, uitgesloten van inspraak over het nieuwe pensioenstelsel.

Kabinet Rutte IV beperkt in Wtp werknemers tot vakbondsleden