Pensioenovereenkomsten

PENSIOENOVEREENKOMSTEN ABP

28 december 2017: Pensioenovereenkomst ABP 2018
17 juli 2017: Pensioenovereenkomst ABP 17 juli 2017
9 maart 2017: Pensioenovereenkomst ABP 2017
28 december 2015: Pensioenovereenkomst ABP 2016
10 september 2015: Uitvoeringsovereenkomst VPL-pensioen ((Financiering regeling voorwaardelijke inkoop)
29 december 2014: Pensioenovereenkomst ABP 2015
30 december 2013: Wijziging pensioenovereenkomst ABP 30 december 2013
21 mei 2013: Pensioenovereenkomst ABP 2013
08 november 2010: Pensioenovereenkomst ABP 2010 (niet gepubliceerd in Staatscourant)
Toelichting Pensioenkamer Pensioenovereenkomst 2010:  Toelichting bij Pensioenovereenkomst 2010
12 september 2007: Wijziging pensioenovereenkomst ABP 1 oktober 2007
28 december 2005: Wijziging pensioenovereenkomst ABP 28 december 2005
15 oktober 2004: Wijziging pensioenovereenkomst ABP 15 oktober 2004
01 februari 2003: Overeenkomst Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid
1997-1998: Tweede Kamer:Rapport Privatisering ABP 1998
28 december 1995: Pensioenovereenkomst ABP 28 december 1995 (Wet Privatisering ABP)
1994-1995: Wet privatisering ABP Memorie van Toelichting

 

PENSIOENAKKOORDEN ABP

Pensioenakkoord 2017: Onderhandelaarsakkoord-Pensioenkamer-juli-2017
Pensioenakkoord 13 november 2014: Pensioenakkoord 13 november 2014
Toelichting bij Pensioenakkoord 2014: Technische toelichting ABP Pensioenakkoord
Pensioenakkoord 2014: Pensioenakkoord VPL 2014 ABP
VUT-overeenkomst geldig per 31-12-2005: VUT overeenkomst 2005
Hoofdlijnen pensioenakkoord VPL-pensioen 2005:Hoofdlijnenakkoord VPL
Addendum Hoofdlijnen pensioenakkoord VPL-pensioen 2005: Addendum VPL akkoord
Uitvoeringsbesluit pensioenaspecten Sociaal Akkoord 2004: Uitvoeringsbesluit pensioenaspecten Sociaal Akkoord 2004
Analyse ABP Hoofdlijnenakkoord 2005: Hoofdlijnenakkoord analyse ABP aug2005
Pensioenakkoord 2003: Pensioenakkoord-2003