Al 10 jaar geen indexatie van pensioenen

Pensioenfonds ABP kondigt aan dat de pensioenen de komende jaren niet zullen groeien, omdat de financiële positie van het fonds daarvoor niet toereikend is.
Onzin.
Het pensioenfonds bloeit als nooit tevoren, het geld klotst tegen de plinten en het vermogen blijft maar groeien, zo blijkt uit de actuele cijfers:
https://abppensioen.nl/?page_id=24

Het ABP-bestuur is te braaf tegen de regering. Met de hoed in hand wacht het bestuur telkens geduldig het onheil af, het wordt tijd dat het ABP-bestuur eens met de vuist op tafel slaat. Met een achterban van ruim twee miljoen deelnemers en gepensioneerden is ABP ook politiek een machtsfactor van betekenis, zeker nu er verkiezingen in aantocht zijn.

Pensioenfondsen zijn net als banken en verzekeraars financiële instellingen maar moeten aan veel zwaardere eisen voldoen. Indien verzekeraars ook zouden moeten voldoen aan de vermaledijde dekkingsgraad, die de regering aan pensioenfondsen oplegt, dan ontstaat het volgende fenomeen.

Een verzekeraar heeft 100.000 gloednieuwe auto’s van ieder 40.000 euro allrisk verzekerd. Om aan de dekkingsgraad te voldoen zou de verzekeraar 4 miljard euro beschikbaar moeten hebben, omdat morgen alle 100.000 auto’s total loss gereden kunnen worden. Geen enkele verzekeraar of bankinstelling voldoet aan deze eis en dat hoeft ook niet van de regering.

Dit zijn wel de normen waar ABP en andere pensioenfondsen aan moeten voldoen. ABP moet voldoende geld in kas hebben (beschikbaar vermogen) om morgen alle aanspraken op pensioenen ineens te kunnen uitkeren, ook die van de jonge ambtenaar van 26 jaar die zich over 50 jaar zal melden voor het ouderdomspensioen. Zolang deze norm niet van tafel is zal ABP de deelnemers en gepensioneerden jaarlijks moeten berichten dat een indexering van de pensioenen er volgend jaar niet inzit en de premie omhoog moet.

Frans Nijhof