Waar komt dat tekort van het ABP vandaan?

Door Martin Pikaart (wiskundige, voorzitter Alternatief voor Vakbond, auteur van De Pensioenmythe, zie ook: http://www.wanbeleid.info,  en Roland van Gaalen (raadgevend actuaris, auteur Nederlandse en Amerikaanse actuariële vakbladen)

Waar komt dat tekort van het ABP vandaan