Rekenkundig trucje ABP veroorzaakt pensioenkorting

Wordt u verontwaardigd wanneer u € 100 stort op uw spaarrekening en de bank maar € 84 bijschrijft? Dit gebeurt namelijk bij pensioenfonds ABP. Wat vrijwel alle deelnemers bij het pensioenfonds ABP niet weten, is de algemene pensioenkorting die op iedere deelnemer wordt toegepast wanneer die met ouderdomspensioen gaat. Ongeacht of u op uw AOW-leeftijd…

Verder lezen

Vakbonden betwisten juistheid artikel Forse pensioenkorting rijksambtenaren

Namens de gezamenlijke vakbonden voor de rijksoverheid betwist FNV de juistheid van het hieronder gepubliceerde artikel met als titel: ‘Forse pensioenkorting rijksambtenaren door ontslag AOW-leeftijd’.  Volgens de  gezamenlijke vakbonden is er geen sprake van een ‘korting’ maar van een ‘herberekening’ op pensioenopbouw. De vakbonden komen tot de conclusie dat stoppen op de AOW-leeftijd niet leidt…

Verder lezen

Forse pensioenkorting rijksambtenaren door ontslag AOW-leeftijd

Het onderhandelingsakkoord, dat werkgevers en werknemers bereikten over een nieuwe cao sector rijk voor de periode 2018-2020 veroorzaakt een forse korting op het ouderdomspensioen.  In artikel 7.4 van het akkoord hebben sociale partners afgesproken dat de rijksambtenaar, bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd, wordt ontslagen behoudens in specifieke gevallen.  Hier zit geen addertje onder…

Verder lezen

Waar komt dat tekort van het ABP vandaan?

Door Martin Pikaart (wiskundige, voorzitter Alternatief voor Vakbond, auteur van De Pensioenmythe, zie ook: http://www.wanbeleid.info),  en Roland van Gaalen (raadgevend actuaris, auteur Nederlandse en Amerikaanse actuariële vakbladen) Waar komt dat tekort van het ABP vandaan  

Verder lezen

FNV blokkeert nieuw pensioenstelsel

Het had er al moeten zijn, dat advies van de Sociaal Economische Raad (SER) over het nieuwe pensioenstelsel. Het nieuwe stelsel was aangekondigd in het Regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ van Rutte III. Volgens het regeerakkoord komt er een nieuw pensioenstelsel met een nieuwe balans. Van abstracte aanspraken met teleurstellingen naar de opbouw van individueel…

Verder lezen

De graaicultuur van pensioenfondsen

Wie de uitzendingen van omroep MAX over ons pensioenstelsel heeft gevolgd, wordt daar niet vrolijk van. Op pijnlijke wijze wordt duidelijk gemaakt hoe de graaicultuur binnen de pensioenfondsen sinds vele jaren volop heeft toegeslagen. Met instemming van de vakbonden overigens, want die worden rijkelijk beloond voor hun deelname in allerlei commissies en medezeggenschaporganen van de…

Verder lezen