ABP verloor € 53 miljard, 7 jaar premies door putje

In de eerste week van mei publiceert pensioenfonds ABP het jaarverslag en de jaarrekening 2019. Net als voorgaande jaren zal ABP waarschuwen dat de kans groot is dat de pensioenen verlaagd moeten worden, omdat de rekenrente zo laag is. En daar kan ABP uiteraard niets aan doen, de rekenrente wordt door De Nederlandsche Bank vastgesteld….

Verder lezen

Uitvoering pensioenakkoord, van oud naar nieuw

Door prof. dr. mr. H.M. (Herman) Kappelle In diverse gremia praten sociale partners, kabinet en pensioenuitvoerders over de uitwerking van het pensioenakkoord. Dat moet resulteren in een geheel nieuw pensioencontract. Om van oud naar nieuw te gaan, hebben we een brug nodig om de overgang voor bestaande gevallen te faciliteren. Als die er niet is…

Verder lezen

Pensioenakkoord kost miljarden

Door prof. dr. mr. H.M. (Herman) Kappelle. Het pensioenakkoord schaft de doorsneesystematiek af. Iedere deelnemer krijgt straks een leeftijdsonafhankelijke premie en de pensioenopbouw die daarbij past. Doorsneesystematiek houdt in dat elke werkgever aan een bedrijfstakpensioenfonds hetzelfde percentage van zijn loonsom betaalt voor de pensioenopbouw van al zijn werknemers. Dit heet de doorsneepremie. Zijn werknemers bouwen…

Verder lezen

De geheime Pensioenkamer

  In het land der blinden is eenoog koning. Dat blijkt uit het gemak waarmee pensioenfonds ABP de Pensioenkamer om de tuin weet te leiden. De Pensioenkamer blijkt net zo geheim te zijn als de geheime ABP Commissie van Beroep, die anoniem uw klacht als deelnemer vrijwel standaard afwijst waarmee ABP zich een prima positie…

Verder lezen

Er WAZ eens…lessen uit het verleden

Auteur: prof. dr. mr. H.M. (Herman) Kappelle, bijzonder hoogleraar fiscaal pensioenrecht aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Het principeakkoord vernieuwing pensioenstelsel bevat een wettelijke verzekeringsplicht voor zelfstandigen tegen arbeidsongeschiktheidsrisico. Met mij vragen velen zich af wat dit met pensioen te maken heeft. Maar dat terzijde. Volgens de FNV moet iedere werkende in Nederland zich goed…

Verder lezen

Pensioenfonds ABP betaalde half miljard aan bonussen

  Het pensioenfonds ABP heeft met instemming van de minister van Binnenlandse Zaken en de vakbonden meer dan een half miljard euro aan bonussen uitgekeerd. De bonussen werden uitgekeerd aan deelnemers, die geboren zijn vóór 1950. Het betreft een bonus van € 6.500 per deelnemer, wanneer zij zouden doorwerken tot 65 jaar. Voor het betalen…

Verder lezen

Generatiekloof? Pech- en gelukgeneraties bestaan niet

Auteur: prof. dr. mr. H.M. (Herman) Kappelle, bijzonder hoogleraar fiscaal pensioenrecht aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. In de voortgaande discussies over het nieuwe pensioenstelsel valt regelmatig de term ‘pech- en gelukgeneraties’. Ik breek me al enige tijd het hoofd over wat ik me daarbij moet voorstellen. Ik kan me er eerlijk gezegd niets bij…

Verder lezen

Falend beleggingsbeleid pensioenfonds ABP

Het pensioenfonds ABP voor overheid en onderwijs legt de zwartepiet over de slechte resultaten over 2018 neer bij derden: slechte beurzen, de handelsoorlog tussen China en de VS en de door toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) voorgeschreven vermaledijde rekenrente. Het grootste pensioenfonds van Nederland, derde op de wereldranglijst, verzuimt echter de hand in eigen boezem…

Verder lezen

De geheime ABP Commissie van Beroep

Wanneer u het niet eens bent met een beslissing van het ABP, dan bent u verplicht om dat geschil eerst voor te leggen aan de interne Commissie van Beroep. Daar is niks mis mee, u kunt niet voor elk wissewasje naar de rechter stappen. Het voortraject van een procedure bij de rechter is dus het…

Verder lezen